กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา

หน่วยงาน : กรมแพทย์ทหารบก

อัพเดท : 19/02/2017 22:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,928 ครั้ง | MobileMode


กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2560


กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก แบ่งเป็นจำนวน 2 กลุ่มดังนี้
1. เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์)/ เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนชายเหล่าทหารแพทย์ (จำนวน 50 อัตรา) (ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2535-2542 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535-1 มิ.ย. 2542) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2. เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็นทหารกองเกิน หรือเป็น ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (จำนวน 20 อัตรา)อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2535 - 2542 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 - 1 มิ.ย. 2542) ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่่ทรางราชการรับรอง ต่อจาก การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมแพทย์ทหารบก 

Tags : งานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ผู้ช่วยพยาบาล

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 354 4422 เว็บไซต์ http://www.amed.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)