(ต้องผ่านภาค ก.ของ กพ.)กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุราชการ 9 อัตรา ปวส./ป.ตรี

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า

อัพเดท : 14/02/2017 23:42น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,277 ครั้ง | MobileMode


(ต้องผ่านภาค ก.ของ กพ.)กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุราชการ 9 อัตรา ปวส./ป.ตรี

กรมเจ้าท่า

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 21/2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรากชารในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560

ตำแหน่งที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

3.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

4.ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

5.ตำแหน่ง นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

จำนวน: 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

6.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

8.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน:1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกับกรมเจ้าท่าสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า https://md.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมเจ้าท่า 

Tags : งานราชการ กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.md.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)