สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานโยธา ปวท./ปวส.

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 09/02/2017 23:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,557 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานโยธา ปวท./ปวส.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา สมัครด้วยตนเอง20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโขตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

Tags : งานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ พนักงานโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)