กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 อัตรา

อัพเดท : 7 กุมภาพันธ์ 2560, 20:42 น.

ดูแล้ว : 7,549 ครั้ง | MobileMode


กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

อัตราเงินเดือน  :  15,000-16,500 บาท

จำนวน  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้มนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน  :  15,000-16,500 บาท

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน  :  11,500-12,650 บาท

จำนวน  :  10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ"

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมปศุสัตว์งานรากชาร กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล นักทรัพยากรบุคคล นายช่างเครื่องกล

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)