(ป.ตรี)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดท : 06/02/2017 23:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,304 ครั้ง | MobileMode


(ป.ตรี)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล สังกัด กลุ่มการเจ้าหน้าที่

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 5ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กลุ่มแผนงาน

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ

หน่วยที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กลุ่มแผนงาน

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สถิติ

หน่วยที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด กลุ่มแผนงาน

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

หน่วยที่ 6 นักจัดการงานทั่วไป สังกัด กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

หน่วยที่ 7 นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

หน่วยที่ 8 นักวิชาการศึกษาสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์

หน่วยที่ 9 นักวิชาการศึกษาสังกัด สถาบันการศึกษาทางไกล

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ

หน่วยที่ 10 นักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

Tags : งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 เว็บไซต์ http://www.moe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)