ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา

หน่วยงาน : ศูนย์การทหารปืนใหญ่

อัพเดท : 05/02/2017 23:38น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,106 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติขอผู้สมัครสอบคัดเลือก

- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจำครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2560 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

การรับสมัครสอบ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ห้องเรียนหมายเลข 101 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

Tags : งานราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ นายทหารประทวน ลพบุรี

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, 15160 15160 โทรศัพท์: 036 486 433 เว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)