ประกาศกองบิน 2 เปิดสอบเป็นพนักงานรากชาร ช่างกลโรงงาน และช่างไฟฟ้า

หน่วยงาน : กองบิน 2

อัพเดท : 04/02/2017 10:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,342 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกองบิน 2 เปิดสอบเป็นพนักงานรากชาร ช่างกลโรงงาน และช่างไฟฟ้า

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

 กองบิน 2 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย  กองบิน 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็น 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัคร

2.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาทรวมเป็น 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัคร

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ  กองบิน 2  ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามไดเที่ โทร.0 3648 6380 ต่อ 5 0242, 5 0243 และ 5 0245

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กองบิน 2 

Tags : งานราชการ กองบิน 2 ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า

กองบิน 2

กองบิน 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทร.0-3648-6380-3 ต่อ 5-0272 เว็บไซต์ http://www.wing2.rtaf.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)