กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

อัพเดท : 03/02/2017 20:08น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,205 ครั้ง | MobileMode


กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

กรมปศุสัตว์

 กรมปศุสัตว์  ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการจำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

จำนวน : 5อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไดรับปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวศาสตร์ หรือทางสัตวบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านสัตวบาล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบการผลิต และการส่งเสริมการปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปสุสัตว์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ กรมปศุสัตว์  http://person.dld.go.th  หัวข้อ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมปศุสัตว์ 

Tags : งานราชการ กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)