(20 อัตรา) กรมประมง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

อัพเดท : 1 กุมภาพันธ์ 2560, 22:26 น.

ดูแล้ว : 6,286 ครั้ง | MobileMode


กรมประมง

กรมประมงประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 20 ตำแหน่ง โดยกรมประมงจะบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงานสังกัดกรมประมง ทั้งสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เงินเดือนแรกบรรจุอัตรา 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท 

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมประมง http://job.fisheries.go.th และ http://www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมประมง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานกรมประมง เจ้าพนักงานประมง

กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2562-0600-15 | it@dof.in.th เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)