กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ นักทัณฑวิทยา และเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์

อัพเดท : 27/01/2017 23:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,120 ครั้ง | MobileMode


กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ นักทัณฑวิทยา และเจ้าพนักงานธุรการ

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทัณฑวิทยา และเจ้าพนักงานธุรการ สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 8 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา (ชาย)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ

- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา (หญิง)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ

- เป็นหญิงที่มีร่ายกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

2.กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เว็บไซต์  http://www.correct.go.th หัวข้อ รับสมัครพนักงานราชการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมราชทัณฑ์ 

 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบราชการเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 500 อัตรา (ช/ญ) 

Tags : งานราชการ กรมราชทัณฑ์ นักทัณฑวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-967-2222 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)