กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานตรวจเรือ นายช่างกลเรือ 10 อัตรา

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า

อัพเดท : 25/01/2017 19:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,288 ครั้ง | MobileMode


กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานตรวจเรือ นายช่างกลเรือ 10 อัตรา

กรมเจ้าท่า

ประกาศ กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 - 21,490บาท

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

2.ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ

จำนวน : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490บาท

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ

2.ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม  กรมเจ้าท่า  เลขที่ 1278 (อาคาร 2 ชั้น 4) ถนนโยธา แขวงตลอดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมเจ้าท่า 

Tags : งานราชการ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานตรวจเรือ นายช่างกลเรือ

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.md.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)