(ไม่ต้องผ่านภาค ก.)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

อัพเดท : 25 มกราคม 2560, 00:22 น.

ดูแล้ว : 7,521 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง (จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

(2)ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรี เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(3)ตำแหน่งวิศวกร

จำนวน  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ทางวิศวกรรมโยธา

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน  :  5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี

(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน่วยที่ 2 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) (จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา)

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

(1)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จำนวน  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

(2)ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาการเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

หน่วยที่ 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) (จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา)

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน่วยที่ 4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) (จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา)

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

(1)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th หัวข้อ สมัครงาน/อบรม"รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือที่ http://dgr.job.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: [email protected] Call Center 1310 กด 4 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)