(ไม่ต้องผ่านภาค ก.)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อัพเดท : 25/01/2017 00:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,331 ครั้ง | MobileMode


(ไม่ต้องผ่านภาค ก.)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง (จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(2)ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(3)ตำแหน่งวิศวกร

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ทางวิศวกรรมโยธา

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี

(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน่วยที่ 2สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)(จำนวน 3ตำแหน่ง 5อัตรา)

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

(1)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

(2)ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาการเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิตหรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

หน่วยที่ 3สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5(นครราชสีมา)(จำนวน 1ตำแหน่ง 1อัตรา)

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน่วยที่ 4สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี)(จำนวน 2ตำแหน่ง 2อัตรา)

กลุ่มงานบริการ

(1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

(1)ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  http://www.dgr.go.th  หัวข้อ สมัครงาน/อบรมรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือที่ http://dgr.job.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

Tags : งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: [email protected] Call Center 1310 กด 4 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)