กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา

หน่วยงาน : กรมศุลกากร

อัพเดท : 24/01/2017 19:37น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 17,317 ครั้ง | MobileMode


กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อนุปริญญา ปวส. ปวช. สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ กรมศุลกากร  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน

จำนวน : 40อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 10,340บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ

- ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ กรมศุลกากร  http://job.customs.go.th  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมศุลกากร 

Tags : งานราชการ กรมศุลกากร นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 เว็บไซต์ http://www.customs.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)