สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 เปิดสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(วุฒิ ป.ตรี)

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 23/01/2017 23:39น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,138 ครั้ง | MobileMode


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 เปิดสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(วุฒิ ป.ตรี)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไว้ สามารถใช้คำสั่งให้เครื่องประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง สามารถใช้อุปกรณ์ เครือข่าย และสื่อสารกับคอมพิเตอร์ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์และสามารถใช้ระบบ งานต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)