กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

อัพเดท : 23/01/2017 23:13น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,201 ครั้ง | MobileMode


กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ต้องผ่านภาค ก. ของก.พ.)วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

1.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500บาท

จำนวน : 6ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500บาท

จำนวน : 1ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650บาท

จำนวน : 6ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

4.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650บาท

จำนวน : 9ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650บาท

จำนวน : 6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650บาท

จำนวน : 3ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650บาท

จำนวน : 3ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

8.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650บาท

จำนวน : 10ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอก 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบทางเว็บไซต์  กรมท่าอากาศยาน  https://airports.job.thai.com  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ในกรมท่าอากาศยาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมท่าอากาศยาน 

Tags : งานราชการ กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)