สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 22/01/2017 22:23น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,055 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่27 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

Tags : งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)