กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ และช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ปวส.)

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 22/01/2017 22:00น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,543 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ และช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ปวส.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง)

อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073 ตั้งแต่วันที่ 24มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโยธา

2.ตำแหน่ง ช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีโยธา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073 ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Tags : งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เจ้าพนักงานพัสดุ ช่างโยธา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)