กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการแพทย์

อัพเดท : 20/01/2017 18:15น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,183 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ตำแหน่งนักทัศนมาตร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ 1177/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

(1)กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ชื่อตำแหน่งนักทัศนมาตร

อัตราว่าง2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 20,540 บาท

(2)กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

(3)กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1)

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

Tags : งานราชการ กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email: [email protected] เบอร์โทร: 0-2590-6000 เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)