บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุ จำนวน 4 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 17/01/2017 18:36น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,888 ครั้ง | MobileMode


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุ จำนวน 4 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

1.คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ สังกัดฝ่ายกฎหมาย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ฝ่ายกฎหมาย 

2.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า สังกัดฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

3.คุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีศิลปะ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเรขศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ดังนี้

- ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378

http://www.thailandpost.com 

4.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคงานไม้ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาออกแบบและตกแต่งภายใน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ดังนี้

- ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31มกราคม 2560

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378

http://www.thailandpost.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

Tags : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)