การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป จำนวน 610 อัตรา

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อัพเดท : 15/01/2017 12:24น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 12,362 ครั้ง | MobileMode


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป จำนวน 610 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราทั่วไป ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุดพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

 • ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน : 127 อัตรา
 • ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน : 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา จำนวน : 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน : 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน : 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ : 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา จำนวน : 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน : 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน : 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน : 31 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน : 13 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน : 89 อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่าง จำนวน : 120 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน : 10 อัตรา

2. อัตราภูมิภาค ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

 • ตำแหน่ง ช่าง จำนวน : 142 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน : 9 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน : 19 อัตรา
 • ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา จำนวน : 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน : 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน : 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 ศูนย์บริการข้อมูล : 1416 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)