สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัพเดทเมื่อ : 10/01/2017 20:55น. | DESKTOPMODE

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรานักทรัพยากรบุคคล สมัครด้วยตนเองวันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตามที่ ก.พ.กำหนด

2.เป็นผุ้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่าง วันที่ 16 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลารากชาร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2610 5285

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

Tags : งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักทรัพยากรบุคคล