วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา

หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

อัพเดท : 09/01/2017 21:01น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,507 ครั้ง | MobileMode


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2560

ด้วย  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จํานวน 100 คน โดยจําแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนกองทัพบก จํานวน:20 คน รับเฉพาะเพศหญิง

2. ทุนส่วนตัว จํานวน : 75 คน (เพศชาย จํานวน : 15 คน) (เพศหญิง จํานวน : 60 คน)

3. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จํานวน : 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหjงชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการจากสำนักทดสอบทางการศึกษา (O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT)

3.มีสถานภาพโสด อายุ 18 - 25ปีนับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัครที่เกิด 7ส.ค. 2535-7ส.ค.2542)

การรับสมัครสอบ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  http://rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรม กําหนด ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560- วันที่ 23 เมษายน 2560 (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 24 เมษายน 2560 นับตามเวลาปิดทําการธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา) หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2354-7842

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

Tags : งานรากชาร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นักเรียนพยาบาล กองทัพบก นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6 ถนน ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02 354 7842 เว็บไซต์ http://rtanc.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)