โรงพยาบาลศรีธัญญา ขยายกำหนดเวลารับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 15 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

อัพเดท : 07/01/2017 11:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,292 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลศรีธัญญา ขยายกำหนดเวลารับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 15 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลศรีธัญญา

1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15,960บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่ง นักโภชนาการ

อัตราเงินเดือน : 15,960บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 10,200บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 7,590บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

5.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

6.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ

เนื่องจากมีจำนวนผู้มาสมัครน้อยโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงมีความประสงค์จะขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลศรีธัญญา 

Tags : งานราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 149 5555 ถึง 60 Information Email : [email protected]dmh.go.th, [email protected] Webmaster Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)