กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

อัพเดท : 5 มกราคม 2560, 23:18 น.

ดูแล้ว : 6,267 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ต้องสอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง)

จำนวน  :  2 อัตรา สังกัดสำนักวิศวกรรมการผังเมือง

อัตราเงินเดือน  :  17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2.ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน  :  4 อัตรา สังกัดสำนักวิศวกรรมการผังเมือง

อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://job.dpt.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมโยธาธิการและผังเมือง

{ads_google}

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  21,000 - 23,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมโยธาธิการและผังเมืองงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)