กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

หน่วยงาน : กองทัพเรือ

อัพเดท : 04/01/2017 23:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,482 ครั้ง | MobileMode


กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

กรมพลาธิการทหารเรือ

ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยกรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

จำนวน : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

2.สำเร็จการศึกษาไม่่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่า

3.มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้

2.ตำแหน่ง พนักงานบริการเชื้อเพลิง

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เพศชาย 1 อัตรา เพศหญิง 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3.มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เพศชาย อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่า

3.มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเที่ยบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี

3.มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

5.ตำแหน่ง ช่างซ่อมครุภัณฑ์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ

3.มีความสามารถในการซ่อมบำรุงจักรอุตสาหกรรมต่างๆ และจักรพิเศษได้

4.มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

6.ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจโรงแรม สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หรือสาขาอื่นๆ ที่มีโครงสร้างหลักสูตรใกล้เคียง

3.มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมพลาธิการทหารเรือ 

Tags : งานราชการ กรมกำลังพลทหารเรือ

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในกองทัพเรือ โทร. 0-2418-0320 บริหารจัดการโดย : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 อีเมล์ : [email protected] โทร. 54439 เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)