กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

อัพเดท : 1 มกราคม 2560, 22:56 น.

ดูแล้ว : 4,873 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วิศวกรโยธา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

จำนวน  :  1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทานหรือวิศวกรรมโครงสร้าง

- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :  ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัตงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฎิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) เลขที่ 130 หมู่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0-453-14702 ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวงชนบทงานราชการ กรมทางหลวงชนบท  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี วิศวกรโยธา

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)