ประกาศ ออป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่า

หน่วยงาน : กรมป่าไม้

อัพเดท : 01/01/2017 15:10น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 2,296 ครั้ง | MobileMode


ประกาศ ออป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพันธกิจในการพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยังยืน ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้าง กลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน สงวนอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจรและแข่งขันได้ มีความประส่งจะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัคร เอกสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทรศัพท์ 02-282-4617 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  เอกสาร 

Tags : ผู้อำนวยการ ป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ (ROYAL FOREST DEPARTMENT) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร :(662)-940-5910 อีเมล : [email protected] เว็บไชต์ : http://www.forest.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)