มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 79 อัตรา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อัพเดท : 28/12/2016 21:46น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,002 ครั้ง | MobileMode


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 79 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 79 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • นายช่างเทคนิค (ระบบโทรศัพท์) จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ระบบไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี

 • นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 3 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 3 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
 • นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 • ครูปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 • วิศวกร (โยธา) จำนวน 3 อัตรา
 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
 • นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
 • นักบริหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
 • นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
 • นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท

 • ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท

 • นักบริหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
 • นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา
 • นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 • นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์) จำนวน 4 อัตรา
 • นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาเอก

 • นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,500 บาท
 • คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 24,000 บาท
 • คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 24,000 บาท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์  https://kmutt.job.thai.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)