กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 50 อัตรา ชาย/หญิง

หน่วยงาน : กรมดุริยางค์ทหารบก

อัพเดท : 24/12/2016 04:08น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,454 ครั้ง | MobileMode


กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 50 อัตรา ชาย/หญิง

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 50 อัตรา ชาย/หญิง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

 กรมดุริยางค์ทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย - หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 นาย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

  • เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน18 ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์(พ.ศ. 2542 - 2545)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 - 2245 - 9378 , 0 - 2245 - 1457 หรือ 0 - 2245 - 3373 ต่อ 8953 , 89532 , 89533 , 89534 หรือ ทางเว็บไซต์  http://www.rta-band.com/rtasm 

ผู้มนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชาร โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

Tags : กรมดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก นักเรียนดุริยางค์ทหารบก นักเรียนดุริยางค์

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก เลขที่ 75 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กทม. 10400 โทรศัพท์ : 02-245-3373 แฟกซ์ : 02-247-7928 เว็บไซต์ http://www.rta-band.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)