หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา

หน่วยงาน : ​หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

อัพเดท : 23/12/2016 12:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,883 ครั้ง | MobileMode


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 100 อัตรา (รุ่นที่ 1) ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2542 - 13 มกราคม 2532)

- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเที่ยบเท่าขึ้นไป

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทย

การรับสมัครสอบ

จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ธันวาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560 ณ กองบัญชาการหน่ายบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศรอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

รับสมัครในวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ แหล่งชุมชุมทหารรบพิเศษ(1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

Tags : งานราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นายทหารประทวน

​หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

​หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองบัญชาการหน่ายบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศรอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 +66 36 412 192 เว็บไซต์ http://swcom.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)