สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

อัพเดท : 22/12/2016 07:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,298 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560

ประกาศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

5.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน : 4อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะhttp://www.pdmo.go.th ) คลิกที่หัวข้อ สมัครสอบแข่งขัน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

Tags : งานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 265 8050 Email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)