กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 21/12/2016 19:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,801 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน : 2 อัตรา

- บรรจุที่กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อัตราเงินเดือน : 10,840 -11,930 และ 11,500 -12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 ตลอก 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร http://job.doa.go.th/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร นายช่างสำรวจ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)