กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) 14 อัตรา ป.ตรี/ปวส.

อัพเดทเมื่อ : 18/12/2016 19:53น. | DESKTOPMODE

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่26 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560

ประกาศ กรมบัญชีกลาง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)

1.ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักบัญชี

จำนวน : 4อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน : 4อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์  http://www.cgd.go.th  หัวข้อ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการ/พนักงานราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมบัญชีกลาง 

Tags : งานราชการ กรมบัญชีกลาง