กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส.

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

อัพเดท : 15/12/2016 19:59น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,543 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส.

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง วันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2559

ประกาศ กรมทางหลวงชนบท  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเตรื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฎิบัติด้านช่างเครื่องกล ตามแนว แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปำิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฎิบัติด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนว แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธ์ุ) เลขที่ 97/2 ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 - 4381 - 5173 ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2559 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

Tags : งานราชการ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธ์ุ นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานธุรการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)