กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา (ปวส. ป.ตรี ป.โท)

หน่วยงาน : กรมการแพทย์

อัพเดท : 13/12/2016 23:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,517 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา (ปวส. ป.ตรี ป.โท)

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเอร์เน็ต วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ มนตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน : 5อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิแย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่ทเียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เป็บไซต์  http://job.dms.moph.go.th  คลิกที่หัวข้อ รับสมัครงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการแพทย์ 

Tags : งานราชการ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email: [email protected] เบอร์โทร: 0-2590-6000 เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)