สสจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัพเดท : 12 ธันวาคม 2559, 23:52 น.

ดูแล้ว : 4,656 ครั้ง | MobileMode


ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  : 

- ปวช. 9,400 - 10,340 บาท หรือ 

- ปวส. 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยืื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขงานราชการ สสจ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พิษณุโลก

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)