สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 8 ธันวาคม 2559, 20:19 น.

ดูแล้ว : 6,046 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 ตลอก 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://tisi.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรงานราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการมาตรฐาน นักวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2202-3300 อีเมล : [email protected] เว็บไซต์ http://www.tisi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)