สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 304 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 07/12/2016 21:02น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,229 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 304 อัตรา

สำนักงาน ก.ก.

สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 304 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
 • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอัตราเงินเดือน 10,840 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอัตราเงินเดือน 11,500 บาท

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรืเฉพาะปริญญาตรีที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
 • ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตของ สำนักงาน ก.ก.ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ตลอก 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th  หรือ  http://www.bangkok.go.th/exam  หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ก.ก. 

Tags : งานรากชาร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)