สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 07/12/2016 11:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,949 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา(ปวส.) สมัครด้วยตนเองวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2559

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานโยธา กลุ่มงาน เทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และบำรุงรักษาด้านโยธา การคำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและประมาณราคา รายละเอียดแบบก่อสร้าง ควบคุมดูแล สำรวจ รรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลพื้นที่อาคารเพื่อประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน การใช้ที่ดิน และอาคารพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมืองที่ประกาศเป็นกฎกระทรวง รวมทั้งผังแนะแนวพัฒนาระดับต่าง ๆ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคม จัดเตรียมและทำแผนที่ การปฏิบัติงานภาคสนาม และประกอบการนำเสนอรายงานวิเคราะห์ประเมินผลผังเมือง และปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ

มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในโปรแกรม

  • Auto Cad
  • sketch-Up
  • Microsoft Offiice (Word , Excel ,PowerPoint)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี 

Tags : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี พนักงานโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)