สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครเป็นพนักงานสถานนุบาลกรุงเทพฯ 6 อัตรา

อัพเดท : 6 ธันวาคม 2559, 15:38 น.

ดูแล้ว : 5,068 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสถานนุบาลกรุงเทพฯ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 

1.ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  8,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  ​9,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

3.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  ​15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

4.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  ​15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การบริหาร บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

5.ตำแหน่ง พนักงานการตลาด

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  ​15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pawnshop.bangkok.go.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.0 2158 0042 - 4

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สธก.

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ติดตลาดประชานิเวศน์1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร Tel: 0 2158 0042 - 44 Fax: 0 2158 0050 เว็บไซต์ http://pawnshop.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)