ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.1) ปี 2559

อัพเดท : 9 ธันวาคม 2559, 20:06 น.

ดูแล้ว : 62,789 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ

ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 9 ธันวามคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org และเว็บไซต์ของหน่วยรับสมัครฯ ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ

{ads_google}

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59

 

หลักจากที่ทราบ ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 2559 แล้วสิ่งที่ควรเตรียมตัวให้พร้อม มีดังนี้

1. รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กำหนด (รายละเอียดตาม ผนวก จ., ช., และ ฌ. ท้ายประกาศรับสมัครฯ)

2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียดตาม ผนวก ฉ.ข้อ 2 ท้ายประกาศรับสมัครฯ)

- ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง-ว่ายน้ำ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น)

- การสอบสัมภาษณ์

3. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ (รายละเอียดตาม ผนวก ข. ท้ายประกาศรับสมัครฯ)ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต.1 2559 นายสิบตำรวจ ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)