ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.1) ปี 2559

อัพเดท : 9 ธันวาคม 2559, 20:06 น.

ดูแล้ว : 63,644 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ

ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 9 ธันวามคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org และเว็บไซต์ของหน่วยรับสมัครฯ ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ

{ads_google}

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)  ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)  ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)  ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 59

 

หลักจากที่ทราบ ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 2559 แล้วสิ่งที่ควรเตรียมตัวให้พร้อม มีดังนี้

1. รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กำหนด (รายละเอียดตาม ผนวก จ., ช., และ ฌ. ท้ายประกาศรับสมัครฯ)

2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียดตาม ผนวก ฉ.ข้อ 2 ท้ายประกาศรับสมัครฯ)

- ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง-ว่ายน้ำ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น)

- การสอบสัมภาษณ์

3. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ (รายละเอียดตาม ผนวก ข. ท้ายประกาศรับสมัครฯ)ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต.1 2559 นายสิบตำรวจ ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)