สำนักงานประจำศาลจังหวัด(หลายจังหวัด) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

หน่วยงาน : ศาลยุติธรรม

อัพเดท : 05/12/2016 00:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,330 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานประจำศาลจังหวัด(หลายจังหวัด) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม

 สำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานประจำศาลจังหวัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน วุฒิการศึกษา ป.ตรี อนุปริญญา ปวส. ปวท. ปวช. สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. สำนักงานประจำศาลจังหวัดขอนแก่น

 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

2. ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

3. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชลบุรี

 • นิติกร 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

4. สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด (ตาก)

 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

5. สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

6. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

7. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครนายก

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

8. สำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก

 • นิติกร1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

9. ศาลแขวงนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

10. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดศรีสะเกษ

 • นิติกร2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

11. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

12. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุดรธานี

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

13. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

14. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮอด (เชียงใหม่)

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

15. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

16. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยโสธร

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

17. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

18. สำนักอำนวยการประจำศาลจังบุรีรัมย์

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

19. สำนักงานประจำศาลเบตง (ยะลา)

 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

20. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบางบัวใหญ่ (นครราชสีมา)

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

21. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสี่คิ้ว (นครราชสีมา)

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

22. สำนักงานประจำศาลจังหวัดลำปาง

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

23. ศาลแขวงจังหวัดลำปาง

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

24. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

25. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร

 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

26. สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า (พังงา)

 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

27. สำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยนาท

 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

28. สำนักงานประจำศาลจังหวัดหนองคาย

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

29. สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครพนม

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

30. สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงนนทบุรี

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

31. สำนักงานประจำศาลจังหวัดแพร่

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

32. สำนักงานประจำศาลจังหวัดลพบุรี

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

33. ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559-9 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

34. สำนักงานประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม

 • นิติกร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

35. สำนักอำนวยการประจำศาลศาลแขวงธนบุรี

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ 

Tags : ศาลยุติธรรม สำนักงานประจำศาลจังหวัด

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.coj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)