(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 02/12/2016 21:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,996 ครั้ง | MobileMode


(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานพิธีการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่ง คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง พนักงานพิธีการ

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานให้บริการ และอำนวยความสะดวกในงานพิธีการและการประชุมต่าง ๆ ที่มีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักงานเลขธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816 - 7

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

Tags : งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานพิธีการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)