สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ผู้ช่วยงานด้านคดี

หน่วยงาน : ​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อัพเดท : 02/12/2016 20:58น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,407 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ผู้ช่วยงานด้านคดี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคดี สมัครด้วยตนเอง วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี สังกัดสำนักกฎหมาย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคดี

สังกัดสำนักกฎหมาย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,130 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และเนติบัณฑิตและมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎระเบียบหรือคดี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปีสำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก และ

- มีหนังสือรับรองการทำงานตามขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปีสำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก

- อายุไม่เกิน 65 ปี

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

Tags : งานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ช่วยงานด้านคดี

​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 เว็บไซต์ http://www.alro.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)