องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 อัตรา

หน่วยงาน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อัพเดท : 02/12/2016 00:20น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,747 ครั้ง | MobileMode


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 5 -12ธันวาคม 2559

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวบาล
  • หากเป็นชายต้องผานการเกณฑ์ ทหารแล้ว
  • สามารถเข้ารับการอบรมตามโครงการฯได้ติตอกันเป็นระยะเวลา 9 เดือน หรือตามที่ อ.ส.ค.กําหนด

เงื่อนไขและสิทธิที่จะได้รับสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

  • ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 12,000 บาท
  • มีที่พักให้ในระหวางการฝึกอบรม
  • ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน อ.ส.ค. ในกรณีที่ อ.ส.ค. มีอัตราตําแหนงว่าง
  • มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทําสัญญากับ อ.ส.ค.ตามระยะเวลาที่ อ.ส.ค.กําหนด

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 5 -12ธันวาคม 2559ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่เว็บไซต์  http://dpo.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

Tags : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อ.ส.ค. สำนักงานกรุงเทพฯ(Office) เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 (ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาด อตก. อาคาร 5 ชั้น ติดตลาดสด อตก.) เบอร์กลางกรุงเทพฯ 02-2798611,02-2798612,02-2798613 ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค 084-3358000 089-9018156 [email protected] ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร 0-3634-1685 [email protected] เว็บไซต์ http://www.dpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)