กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการนักวิชาการขนส่ง (ป.ตรีทุกสาขาวิชา)

หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก

อัพเดท : 01/12/2016 23:41น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,180 ครั้ง | MobileMode


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการนักวิชาการขนส่ง (ป.ตรีทุกสาขาวิชา)

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง สมัครด้วยตนเองวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2559

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  • ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้
  • ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
  • วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา การขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
  • ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  กรมการขนส่งทางบก  อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการขนส่งทางบก 

Tags : กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการขนส่ง กรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)