สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 2 อัตรา(ปริญญาตรี)

อัพเดทเมื่อ : 01/12/2016 12:18น. | DESKTOPMODE

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่9 - 30 ธันวาคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

Tags : งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี