สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) รับสมัครจำนวน 7 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

อัพเดท : 01/12/2016 11:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,771 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) รับสมัครจำนวน 7 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://job.otp.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

Tags : งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2215-1515 โทรสาร 0-2215-5500 e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.otp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)