สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา (ปวส./ป.ตรี)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อัพเดท : 01/12/2016 01:58น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,495 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา (ปวส./ป.ตรี)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1.ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

3.ตำแหน่งง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ

สมัครคัดเลือกด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัครที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ  สำนักงาน ก.ค.ศ.  อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2280 2837

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ก.ค.ศ. 

Tags : สำนักงาน ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร 0-2280-2835 เว็บไซต์ http://www.otepc.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)