โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 79 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลชลบุรี

อัพเดท : 01/12/2016 01:28น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,460 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 79 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 79 อัตรา สมัครด้ววตนเองวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2559

ประกาศ โรงพยาบาลชลบุรี  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไปการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ4 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

4.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ

5.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน : 51 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความ รู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้ รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

6.ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถแล ะความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้ รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7.ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8.ตำแหน่ง พนักงานเปล

จำนวน : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการชั้น 2โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลชลบุรี 

Tags : งานราชการ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี ที่อยู่: 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 เบอร์โทรศัพท์: (038)931000 โทรสาร: (038)931100 เว็บไซต์ http://www.cbh.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)